תפריט נגישות

Fixed Cost - הוצאה קבועה

הוצאה שאינה משתנה בהתאם לכמות הייצור כגון: הוצאת שכירת המבנה.

פרסום באתר