תפריט נגישות

Feasibility Study - חקר ישימות

מחקר הבוחן את ההצדקה והעלות לפרוייקט ביחס לתועלתו.

פרסום באתר