תפריט נגישות

MTTR - Mean Time to Repair

The Mean time required to make an item operable on the repair site

פרסום באתר