תפריט נגישות

MTTF - Mean Time to Failure

The mean time expected for the first failure of an item

פרסום באתר