תפריט נגישות

LLC - Life Cycle Cost

A method of analyzing the cost of a piece of equipment over its entire life

פרסום באתר