תפריט נגישות

Excess Capacity - עודף קיבולת

מצב בו הקיבולת במשאב גבוהה יותר מהקיבולת הנדרשת לעמידה בתוכנית העבודה.

פרסום באתר