תפריט נגישות

ERP - Enterprise Resource Planning - ניהול משאבי הארגון

שיטה לשם תכנון, הגדרה וסטנדרטיזציה של תהליכים עסקיים הנדרשים לשם תכנון יעיל ובקרה של הארגון.

פרסום באתר