תפריט נגישות

Efficiency - יעילות

מדד, המוצג לרוב באחוזים, של התפוקה שבוצעה יחסית לתקן.

פרסום באתר