תפריט נגישות

EOQ - Economic Order Quantity - כמות כלכלית להזמנה

סוג של הזמנה קבועת כמות אשר מגדיר את כמות היחידות של פריט שיש לרכוש בהזמנה אחת. המטרה להביא למינימום את עלות הרכש ביחס לעלות מימון המלאי.

פרסום באתר