תפריט נגישות

Demand Time Fence - DTF - גדר זמן לביקוש

תקופה עתידית של ביקושים אשר מכילה אך ורק הזמנות לקוח ולא כוללת תחזיות.

פרסום באתר