תפריט נגישות

Dependent Demand - ביקוש מותנה

ביקוש מותנה הנו הביקוש לפריט אחד אשר נובע ישירות כתוצאה מביקוש לפריט אחר. דוגמא לכך הנה הביקושים לפריטים שונים הנדרשים ליצירת קיט.

פרסום באתר