תפריט נגישות

The Knowledge Cycle - מחזור הידע

מחזור הידע כולל איסוף הידע מהשטח, עיבודו של הידע, אחסונו של הידע, הפצתו של הידע, שימוש בידע והעברת משוב על הידע.