תפריט נגישות

Polyhierarchy - עצי ידע רבי היררכיות

עיצי ידע רבי היררכיות הנם עצים בהם לעלה אחד יכול להיות יותר מענף אב אחד. בניגוד לטקסונומיה רגילה בה יש היררכיה אחת, במצב זה יש צורך להציג מבטים שונים על אותם פריטים.

פרסום באתר