תפריט נגישות

OPEN KNOWLEDGE - ידע גלוי

ידע קל להגדרה, ידוע, ברור, קל לזיהוי וחשיפה. עונה לשאלה מה אני יודע שאני יודע? ומה אני יודע שאני לא יודע?

פרסום באתר