תפריט נגישות

KNOWLEDGE - ידע

משמעויות ותובנות הנקשרות לפריט מידע כלשהו. ההקשר נובע מנסיון והוא תלוי אדם או ארגון.

פרסום באתר