תפריט נגישות

Organizational Learning - למידה ארגונית

יכולתו של ארגון לקבל הארה - INSIGHT מניסיונו העצמי ומניסיונם של אחרים ולשנות את הדרך בה הוא פועל לאור הארה זו.

פרסום באתר