תפריט נגישות

Research and Development - R&D - מחקר ופיתוח

גילוי ידע חדש אודות מוצרים, תהליכים ושירותים ויישום הידע החדש לשם יצירה או שיפור מוצרים, תהליכים ושירותים המספקים צרכי שוק.

פרסום באתר