תפריט נגישות

Term Sheet

במסגרת הון סיכון, מסמך המסכם פירטי עסקת השקעה, והמשמש כבסיס לניסוח הסכם סופי.