תפריט נגישות

Option - אופציות

הזכות, אך לא חובה, לרכוש או למכור כמות מוגדרת של מניות במחיר מוגדר מראש בתקופת זמן נתונה.

פרסום באתר