תפריט נגישות

Merger - מיזוג

חיבור שתי יישויות (חברות) לאחת, על ידי רכישה או החלפת מניות.

פרסום באתר