תפריט נגישות

Acquisition - Takeover

רכישת שליטה בחברה, על ידי רכישת או החלפת מניות, באופן מוסכם או עוין.

פרסום באתר