תפריט נגישות

Spin Off

חברה עצמאית שנוצרה מתחום קיים בחברה אחרת באמצעות מכירתה או הפצה שונה של מניות.

פרסום באתר