תפריט נגישות

Investment Company - חברת השקעות

חברה המשקיעה מכספם הצבור של משקיעים בעבור שכר.

פרסום באתר