תפריט נגישות

Holding Company - חברת אחזקות

חברה המחזיקה הון מניות מספק בחברה אחרת בכדי לשלוט בהנהלתה ובפעילותה.