תפריט נגישות

Seed Capital

כסף המושקע בפרויקט של חברת הזנק לשם בצוע בדיקת יכולות, מחקר שוק, ישימות או פיתוח מוצר ראשוני.

פרסום באתר