תפריט נגישות

Private Investment in Public Entity-PIPE

סוג של עסקה לפיה משקיעים מסוימים רשאים לרכוש מניות בחברה ציבורית לרוב מתחת למחיר המניה.

פרסום באתר