תפריט נגישות

Management Buyout

רכישת שליטה בחברה באמצעות רכישת מניות על ידי הנהלת החברה.

פרסום באתר