תפריט נגישות

Leveraged Buyout - LBO

רכישת שליטה בחברה באמצעות שמוש משמעותי בהלוואות לצורך כך.

פרסום באתר