תפריט נגישות

Jidoka - אוטונומיות וגם אוטומציה

גישת ניהול איכות, שמשמעה עצירת הייצור ברגע שמתגלית תקלה או ייצור חלק פגום. הכוונה הן למכונות שמנטרות תהליך לא תקין ועוצרות מיידית, והן לסמכות הניתנת לעובד לעצור את כל הקו ברגע שגילה תקלה. לאחר העצירה מבצעים תחקור, הפקת לקחים ופעולה מתקנת למניעת גורמי השורש, וכך משתמשים ב- Jidoka ככלי ניהולי למינוף האיכות בתהליך.

פרסום באתר