תפריט נגישות

OEE – Overall Equipment Effectiveness - אפקטיביות ציוד כוללת

מדד המבטא את אפקטיביות הציוד (תומך ומכתיב את ה- (TPM. מחושב ע"י המכפלה יעילות * זמינות * איכות OEE = , ומהווה למעשה את המשתנה המסביר לפער שבין תפוקת המשאב התיאורטית לזו שבפועל. יעד מקובל ל- OEE: 85%.

פרסום באתר