תפריט נגישות

IPK – In Process Kanban - קנבן תוך תהליכי

קנבן באזורי ייצור – משמש כ- Buffer של מלאי בתהליך בין 2 תחנות ייצור עוקבות (להבדיל מקנבן כללי שיכול להוות גם אספקה של חומרי עזר ופרטי מחסן לקו).

פרסום באתר