תפריט נגישות

Standard work - עבודה סטנדרטית

אחידות בשיטות העבודה, נהלי העבודה וסידור עמדות העבודה (פיזית וויזואלית) כך שתתאפשר תחלופה וגמישות עובדים.

פרסום באתר