תפריט נגישות

Kaizen event - אירוע קייזן

אירוע של שיפור ממוקד בזמן קצר על חלק מסוים משרשרת הערך.

פרסום באתר