תפריט נגישות

Gemba - אזור יצירת ערך

האזור בו מבצעים תהליכים מוסיפי ערך – רצפת הייצור וכו'