תפריט נגישות

Muda causes - גורמי בזבוז

10 גורמי הבזבוז – מפתח לתעשיה :מלאי, פחת פגומים פסולים, תנועה ושינוע, חרושת ואנרגיה, ליקויים ותקלות, תקשורת ומידע, עבודה מיותרת, שטח לא מנוצל, ייצור עודף והמתנה.

פרסום באתר