תפריט נגישות

Value stream mapping - מיפוי שרשרת הערך

מיפויה של השרשרת הנ"ל ע"מ להבין את המצב הקיים, וסיווגן של הפעולות בשרשרת עפ"י הערך שהן מוסיפות. מטרת המיפוי לזהות את אותן פעולות שאינן מוסיפות ערך, ולהציע חלופות המבטלות/מקצרות אותן ובכך יוצרות שרשרת ערך יעילה יותר.