תפריט נגישות

value - ערך

תועלת ממוצר/שירות כפי שנתפסת מנקודת ראותו של הלקוח, ושהלקוח מוכן לספק עבורה תמורה כספית