תפריט נגישות

Human Engineering - הנדסת גורמי אנוש

תחום מדעי העוסק בחקירה, תכנון וישום של מימשק אופטימלי בין העובד לבין המערכת ההנדסית אותה הוא מפעיל והסביבה בה הוא פועל.