תפריט נגישות

Repetitive Strain Injury - פגיעות חזרתיות

פגישה הנוצרת כתוצאה מפעילות חזרתית או שמוש יותר של מפרקים. עבודה ממושכת בתנוחות לקויות עלולה גם היא לגרום לפגיעה מסוג זה.

פרסום באתר