תפריט נגישות

VPN - רשת וירטואלית פרטית

VPN'S – טכנולוגיה המאפשרת למשרדי מכירה, ספקים וגורמים מרוחקים ממרכז הארגון לגשת בצורה מאובטחת למידע הארגוני באמצעות רשת האינטרנט.