תפריט נגישות

UNSPSC – קוד אחיד של ארגון האומות המאוחדות למוצרים ושירותים

קוד שנקבע בשנת 1999 בשלוב של ארגון האומות האומות המאוחדות ודן & ברדסטריט לשם סיווגם של מוצרים ושירותים.