תפריט נגישות

On-Demand - לפי דרישה

שיטת רכישת פתרון תוכנה או שרות ON LINE המשולם כמנוי חודשי או בהתאם להיקף הצריכה בפועל.

פרסום באתר