תפריט נגישות

eProcurement - רכש אינטרנטי

מערכות המאפשרות למשתמשי קצה ליצור דרישות, מנהלות את תהליך אישורן לקראת הפיכתן להזמנת רכש.

פרסום באתר