תפריט נגישות

Gap Analysis - ניתוח פערים

מיפוי הפערים הנוצרים כתוצאה מהטמעת התהליכים החדשים וההבדלים ביניהם לבין התהליכים המצויים.