תפריט נגישות

Change Leading- הובלת שינוי

אחד מתפקידי המנהלים במסגרת פרוייקט ה-ERP . תפקיד זה כולל: העברת מידע, שיווק תועלות המערכת, העברת המסרים של הפרוייקט, רתימת העובדים, התמודדות עם התנגדויות לשינוי.

פרסום באתר