תפריט נגישות

Change Management - ניהול השינוי

עבודה שיטתית הנפרשת על פני שלבי הפרוייקט ומטרותיה: ניהול ההיערכות הארגונית הדרושה להטמעה מירבית של המערכת, ניהול התרחישים והכוחות העלולים להשפיע על ההטמעה ומקורם במשולש: ארגון –אנשים-מערכת.

פרסום באתר