תפריט נגישות

SOX) - Material Weakness ) - חולשה מהותית

כאשר קיימת סבירות יותר מקלושה לאי מניעה או גילוי של דוח שגוי מהותי בדוח כספי שנתי או תקופתי. יכול להיגרם כתוצאה מליקוי משמעותי אחד או יותר.

פרסום באתר