תפריט נגישות

SOX) - Significant Defect) - ליקוי משמעותי

כאשר קיימת סבירות יותר מקלושה לאי מניעה או גילוי של דיווח שגוי שאינו חסר משמעות בדוחכספי שנתי או תקופתי.

פרסום באתר