תפריט נגישות

Current Ratio - יחס שוטף

יחס פיננסי המודד את יכולת החברה לעמוד בטווח הקצר, בפירעון התחייבויותיה ע"י נכסיה השוטפים. מדד זה מסייע בניתוח מצב נזילות החברה.יחס שוטף = נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות

פרסום באתר