תפריט נגישות

Profit Multiplier - מכפיל רווח

יחס המודד את היחס שבין מחיר השוק השוטף של מניה רגילה לעומת הרווח למניה בשנה האחרונה.

פרסום באתר